Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Świetlica jak nowa

Z myślą o mieszkańcach Gmina Parzęczew zrealizowała projekt pt. ?Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie?. Jest on uzupełnieniem projektów realizowanych przez partnerów Fundacji PRYM w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? z zakresu małych projektów. W ramach zadania został zakupiony telewizor 46 calowy, kino domowe, projektor multimedialny oraz ekran projekcyjny o wymiarach 240 x 240 cm. Zakupiony sprzęt z pewnością przyczyni się do większej częstotliwości spotkań, zaktywizuje oraz zintegruje lokalną społeczność. W ramach operacji zakupiono również 10 stołów oraz 50 krzeseł, które stanowią istotny element wyposażenia pomieszczenia świetlicy przy OSP.

W prace związane z instalacją wszystkich urządzeń czynnie zaangażowali się strażacy z OSP w Parzęczewie, którzy uważają, że realizacja projektu była strzałem w dziesiątkę. Do tej pory w Parzęczewie brakowało miejsca, gdzie młodzież mogłaby spędzić wspólnie czas, a przy tym obejrzeć dobry film, np. w ramach nowo zawiązanego koła filmowego, bądź też posłuchać muzyki. Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt przyczyni się nie tylko do organizacji imprez kulturalnych, ale także wzbogaci ofertę spędzania czasu wolnego mieszkańców Parzęczewa.

Całkowity koszt operacji opiewa na kwotę ok. 22 tys zł., z czego wkład własny Gminy Parzęczew to ponad 9 tys. zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Back to top