Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

„Turniej bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

Wzorem lat ubiegłych, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu jest organizatorem Eliminacji Powiatowych „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego”.

Podstawowym celem imprezy jest edukacja dzieci i młodzieży oraz poszerzania znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpiecznych zachowań na drodze.

W turnieju biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu powiatu zgierskiego w zespołach:

– 3 osoby ze szkoły podstawowej (1 dziewczynka i 2 chłopców lub 2 dziewczynki i 1 chłopiec),

– 3 osoby gimnazja (skład dowolny).

W przypadku szkół aspirujących do finału ogólnopolskiego opiekunowie drużyn powinni przygotować zespół w składzie 4-osobowym  /2+2/.

Dyrekcje szkół organizują we własnym zakresie eliminacje szkolne. Zwycięskie zespoły zgłasza się następnie do eliminacji powiatowych.

 

Ternim zawodów: 25 kwietnia 2018 r.

Czas trwania 9:00-14:00

Miejsce przeprowadzenia zawodów: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu

                                                           95-100 Zgierz, ul. Wschodnia 2

Zgłoszenia do turnieju należy przesłać do 13 kwietnia 2018 r. do Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu,   95-100 Zgierz, ul. Długa 58/60,   fax. (42)  714  22 89.

Zgłoszenie do pobrania ze strony internetowej KPP w Zgierzu lub Kuratorium Oświaty.

 

Dla pierwszych trzech drużyn z kategorii szkół i podstawowych i gimnazjów przewidziano nagrody rzeczowe wraz z pucharami.

Szkoły które zwyciężą w poszczególnych kategoriach zostaną zgłoszone do Etapu Wojewódzkiego

 

Zawody swoim patronatem obieli:

Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu podinsp. Robert Śniecikowski

Starosta Zgierski Bogdan Jarota

Prezydent Miasta Zgierza  Przemysław Staniszewski

 

Plan imprezy:

09:15-09:45 zapisy drużyn do turnieju

(bezwzględnie należy okazać zezwolenia rodzica / prawnego opiekuna do udziału dziecka w zawodach)

09:45-10:00 przygotowanie do zawodów

10:00-12:30 testy teoretyczne z wiedzy o ruchu drogowym / tor praktyczny

(kolejność szkół w poszczególnych testach zostanie wylosowana)

12:30-13:00 obliczanie wyników zawodów

13:00-14:00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Wszelkich informacji dodatkowych udziela

Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

podkom. Mariusz Moszczyński, tel. (42) 714 22 16   

pracownik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

Piotr Chojnacki (42)  714 22 92

 

 

 

Back to top