Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Turniej, jakiego nie było…

Turniej, jakiego nie było… „Prawa dziecka – banał czy podstawa?”.

     Szkoła Podstawowa w Parzęczewie uczestniczy w projekcie UNICEF „Szkoła dla Afryki”. Ma on na celu nie tylko pomoc dzieciom w Afryce nie mającym dostępu do edukacji, ale również szerzenie wiedzy wśród dzieci o ich prawach. W parzęczewskiej szkole służyły temu lekcje na temat praw dziecka przeprowadzone przez wychowawców klas oraz konkurs plastyczny.
     Nauczyciele postanowili iść dalej i zmobilizować do bliższego poznania praw dziecka uczniów z innych szkół w powiecie. Wysłano więc zaproszenia do udziału w Międzyszkolnym Turnieju „Prawa dziecka – banał czy podstawa?”. 17 stycznia br. do rywalizacji stanęły trzy drużyny z następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim, Szkoły Podstawowej w Białej oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie. W jury zasiedli: Grażyna Bukowska – dyrektor szkoły w Parzęczewie, wójt Ryszard Nowakowski, zastępca wójta Adam Świniuch, Ewa Pałasz – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie, Agnieszka Arkusińska – dyrektor i nauczyciel WOS-u w Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu, opiekunka szkolnej grupy Amnesty International.

     Dając upust swym umiejętnościom aktorskim zawodnicy zaprezentowali scenki pokazujące co powinno zrobić dziecko, jeżeli ktoś łamie jego prawa. Zawodnicy wykazali się też niezwykłą kreatywnością wykonując zabawki z pustych puszek, pudełek, słomek itp.
     Najlepsza okazała się drużyna z Białej – dziewczęta za zajęcie I miejsca otrzymały odtwarzacze MP3, a ich szkoła, ufundowany przez Wójta gminy Parzęczew – honorowego patrona Turnieju, odtwarzacz DVD. II miejsce zajęli chłopcy z SP Nr 5 w Ozorkowie, a III drużyna z SP Nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim. Wszystkim uczestnikom i nauczycielom przygotowującym uczniów do turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy.

Iwona Michalak

Back to top