Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uchwała Nr XVII/134/12 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parzęczewie w Szkołę Filiarną Szkoły Podstawowej w Chociszewie

Back to top