Uchwała Nr XVII/134/12 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parzęczewie w Szkołę Filiarną Szkoły Podstawowej w Chociszewie

Zobacz także:  Pozytywna opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty
Back to top