Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Majówka staropolska – 20 maj 2017 r.

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Bibianów na realizację zadania publicznego pt. „Majówka staropolska ? 20 maj 2017 r.”.
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

Back to top