Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uroczyste podsumowanie inwestycji gminnych 2013

15 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie inwestycji gminnych zrealizowanych w 2013 roku. W spotkaniu, na zaproszenie Wójta, wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Artur Dunin, Radna Semiku Województwa Łódzkiego – Ilona Rafalska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ? Zofia Koeppe, Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Wiesław Łukomski, Cezary Dzierżek oraz Małgorzata Skupińska,  Starostwo Powiatowe w Zgierzu reprezentowali Sekretarz Powiatu ? Adam Świniuch oraz Przewodniczący Rady Powiatu ? Józef Dziemdziela. W spotkaniu licznie wzięli udział również przedstawiciele instytucji gminnych, Radni i Sołtysi z terenu gminy Parzęczew, a także wykonawcy inwestycji oraz sponsorzy.
Podczas spotkania Wójt podziękował wszystkim za przybycie oraz wręczył symboliczne podziękowania osobom, które przyczyniły się do zrealizowania inwestycji na terenie gminy.
Kierownik Referatu Funduszy Europejskich ? Małgorzata Posiła omówiła inwestycje zrealizowane w 2013 roku przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące: termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie, budowy stacji wodociągowej we wsi Orła, wodociągów w miejscowościach Pustkowa Góra oraz Orła, Krzemień i Duraj, rozbudowy wodociągu wraz z kanalizacją w ul. Ogrodowej w Parzęczewie, przebudowy drogi gminnej przez wieś Żelgoszcz, remontu pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie oraz jej Filii w Chociszewie, utworzenia nowoczesnej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Parzęczewie oraz ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Parzęczewie. Ich całkowita wartość wyniosła 3 154 407,93 zł, z czego wkład własny gminy Parzęczew stanowił kwotę 692 488,76 zł. Pozostałe środki pozyskano ze źródeł zewnętrznych w tym: środki pozyskane z Unii Europejskiej w kwocie 1 699 941,22 zł, środki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 541 967,95 zł, środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 178 110,00 zł oraz środki pozyskane od sponsorów w kwocie 41 900,00 zł.
Podczas spotkania goście mogli obejrzeć świetnie przygotowany występ artystyczny dzieci ze szkoły Podstawowej w Parzęczewie oraz występ artystów działających przy Forum Inicjatyw Twórczych, którzy zaprezentowali fragment spektaklu muzycznego ?Pamiętajcie o ogrodach?.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania udali się na teren zrealizowanych inwestycji, gdzie uroczyście przecięto wstęgi przy nowej ekopracowni i Gminnym Ośrodku Zdrowia.
Inwestycje zrealizowane w 2013 roku robią duże wrażenie i z pewnością przyczynią się do rozwoju gminy Parzęczew. Posłużą one nie tylko mieszkańcom, ale i wpłyną na atrakcyjność naszej gminy. Ich realizacja nie byłaby możliwa bez zaangażowania i wsparcia wielu osób.
Back to top