Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uroczyste poświęcenie nowego samochodu strażackiego

W sobotę 20 stycznia 2018r. odbyło się przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parzęczewie.

Następnie na placu przed kościołem odbyło się oficjalne przekazanie kluczyków i dokumentów do nowego samochodu strażackiego.

Na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie Leszka Chojnackiego i druhów: Dariusza Klimczaka i Jarosława Wasiaka uroczystego przekazania dokonali Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier mgr inż. Jarosław Wlazłowski, poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki Józef Lipiński oraz Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski. Następnie Ksiądz Kanonik Jerzy Serwik – Proboszcz Parafii WNMP w Parzęczewie dokonał poświęcenia samochodu.

Prezes OSP w Parzęczewie Leszek Chojnacki w krótkim wystąpieniu podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz wyraził w imieniu druhów OSP Parzęczew wdzięczność i serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego pozyskania. Wystąpienia gości, którzy pogratulowali strażakom nowego nabytku, podziękowali za całokształt pracy,  poświęcenie i zaangażowanie w służbę oraz życzyli zadowolenia z użytkowania nowego samochodu zakończyły główną cześć uroczystości na placu.

Następnie druhowie strażacy i ich goście, wśród których byli m.in.: Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ilona Rafalska, Łódzki Komendant Wojewódzki PSP – starszy brygadier mgr inż. Jarosław Wlazłowski, Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Adam Świnuch, Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki Józef Lipiński, Radny Powiatu Zgierskiego Włodzimierz Pietruszewski, Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu – starszy brygadier mgr inż. Zbigniew Grzelak, zasłużony dla Gminy Parzęczew były Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Zgierzu Józef Dziemdziela, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ozorkowie – starszy kapitan Jarosław Jaczyński, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Radni Gminy Parzęczew, Prezesi Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, udali się do sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych. Tutaj Prezes OSP w Parzęczewie Leszek Chojnacki i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Parzęczewie Ryszard Nowakowski jeszcze raz podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie nowego samochodu, wręczając pamiątkowe tabliczki. Część oficjalną zakończyła interesująca prezentacja o historii i działalności jednostki OSP w Parzęczewie, po  której wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Back to top