Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

nowe_logo_fit

 

nowe_logo_fitForum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi zapraszają do wzięcia udziału

w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

?CZARNO NA BIAŁYM?

  1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane (także w Internecie) i nie nagradzane w innych konkursach.

  3. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór.

  4. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

  5. Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego.

  6. Do każdej pracy opatrzonej słownym godłem (prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu autora oraz adres e-mail.

  7. Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2011 roku. Prace należy przesyłać na adres: Forum Inicjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3; 95-045 Parzęczew, z dopiskiem KONKURS POETYCKI ?CZARNO NA BIAŁYM?

  8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 listopada w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie w ramach V Festiwalu Puls Literatury.

  9. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów prac werdyktu Jury (informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej www.foruminicjatyw.pl Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

  1. Szczegółowe informacje: Forum Inicjatyw Twórczych; tel.: 42 299 79 23; 500 108 816. Adres do korespondencji mailowej: kultura@foruminicjatyw.pl

Back to top