Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Walne zebranie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Parzęczewie

INFORMACJA z dnia 15 maja 2013r.

 

W dniu 15 maja 2013 r. odbyło się Walne zebranie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Parzęczewie na którym wybrano:

 1. Zarząd Gminny PKPS w Parzęczewie w składzie:
  1. Wiesława Seweryńska ? prezes
  2. Barbara Trelińska ? wiceprezes
  3. Anna Bielińska ? sekretarz
  4. Dorota Wronkiewicz ? skarbnik
  5. Maria Kamińska ? członek
  6. Anna Krysztofiak ? członek
  7. Małgorzata Gosińska ? członek
  8. Ewa Andrzejczak ? członek
 2. Komisję Rewizyjną PKPS w składzie:
  1. Krzysztof Pyciarz ? przewodniczący
  2. Czesława Pisera ? zastępca przewodniczącego
  3. Katarzyna Lechowicz ? sekretarz
  4. Jolanta Żłobińska ? członek
 3. Delegata na XI Okręgowy Zjazd PKPS
  1. Wiesławę Seweryńską
Back to top