Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Woda z SUW w Orłej już zdatna do picia

Odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orła, niniejszym informujemy, iż badania laboratoryjne wody uzdatnionej pobranej do badań w dniu 25 listopada br., około godz. 9-tej (trzy punkty poboru), potwierdziły, że woda spełnia wszystkie wymagania i jest pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń bakteryjnych. Woda nadaje się picia bez konieczności jej przegotowania. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na numery telefonów podane na stronie internetowej zakładu.

Back to top