Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wójt podpisał umowy na przebudowę dróg

 

14 kwietnia Gmina Parzęczew otrzymała ostateczną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektu  pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika Tkaczewska Góra”. W ramach inwestycji przebudowane zostanie ok. 7 km dróg w miejscowościach Tkaczewska Góra, Pustkowa Góra, Sokola Góra i Nowomłyny, gdzie przebudowany zostanie również most na rzece Bzura. Warunkiem uzyskania przez gminę ostatecznej Promesy było ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, co nie było takie proste ze względu na stale rosnące ceny materiałów budowlanych. Konieczne było zwiększenie środków w budżecie gminy, aby realizacja tej inwestycji była możliwa.

Wczoraj Wójt Gminy Ryszard Nowakowski podpisał umowy z wykonawcami – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z Poddębic, które przebuduje drogi oraz Zakładem Inżynierii Budowlanej ADOR S.C z Łodzi, który odpowiedzialny będzie za przebudowę mostu.

Zgodnie z zapisami umowy wykonawcy zobowiązani są do opracowania projektów budowlanych oraz uzyskania wszelkich uzgodnień i niezbędnych decyzji. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2023 roku.

Całkowita wartość obu umów opiewa na kwotę 12 240 515,55 złotych, natomiast wysokość otrzymanego dofinansowania w ramach Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład to 10 145 049,10 złotych.

Back to top