Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wspieramy rozwój najmłodszych uczniów

logo_ue_pokl

logo_ue_pokl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

Pierwszy semestr zajęć realizowanych w ramach projektu ?Lepszym być!? już za nami. Czas na krótkie podsumowanie.

Wraz z początkiem września rozpoczęliśmy pięć rodzajów zajęć. W tym czasie odbyło się 18 grupowych spotkań na których dzieci nie tylko zdobywały nową wiedzę, ale także pogłębiały własne zainteresowania. Zajęcia z czytania i pisania pozwoliły naszym pociechom poznać kształt liter oraz samemu wejść w świat czytanych bajek. Z kolei Pani Bożena Załuska oraz Ewa Stefańska ? Nowak nauczyły nasze pociechy jak poprawnie wymawiać głoski, a co za tym idzie w przyszłości stać się dobrymi mówcami. Nie ma jednak dobrych mówców bez bogatej wyobraźni. Dlatego też Pani Ewa Gapsa zadbała o rozwój zainteresowań matematyczno ? przyrodniczych naszych milusińskich. Natomiast nad prawidłową postawą podczas wystąpień publicznych pracowali Panowie Marek Gapsa, Paweł Kurowski oraz Krzysztof Pyciarz. Niezwykle istotna jest również umiejętność poprawnego liczenia. Zajęcia matematyczne pozwoliły dzieciom zwiększyć miedzy innymi zdolności odczytywania i zapisywania dat, liczenia w zakresie 100 czy korzystania z kalendarza.
Pierwszy semestr to również warsztaty uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami. Pani Izabella Kudelska tematem ?Igor lubi lalki, Ania samochody? przedstawiła najmłodszym uczniom szkoły podstawowej możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci. Dzieci hasłem ?Czy jestem dziewczynką czy jestem chłopakiem, mogę być pilotką mogę być strażakiem? poznawały różne zawody, uczyły się rymowanek oraz opowiadały kim by chciały zostać w przyszłości.
Pierwszy semestr to:
– 162 godziny pracy na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
– 144 godziny pracy na zajęciach logopedycznych,
– 198 godzin pracy na zajęciach gimnastycznych,
– 36 godzin pracy na zajęciach wyrównawczych z matematyki,
– 18 godzin pracy na zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno ? przyrodnicze oraz
– 9 spotkań na warsztatach uczących postaw wzajemnego szacunku.
W drugim semestrze będziemy kontynuować wszystkie pięć rodzajów zajęć, a pierwsze z nich zaczną się już  4 marca. Wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach, dzięki czemu prowadzący mają możliwość zdiagnozowania braków w edukacji dziecka i mogą skutecznie je minimalizować. W miesiącu maju zostaną również przeprowadzone kolejne warsztaty dotyczące relacji międzyludzkich. Każde kolejne spotkanie to rozwój naszych najmłodszych. ?Lepszym być!? pozwala doskonalić umiejętności, rozwijać zainteresowania oraz rozbudza pewność siebie.
Back to top