Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wspólnie dbamy o utrzymanie czystości na terenie gminy

Od 1 października obowiązują nowe przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązki związane z utrzymaniem czystości wokół nieruchomości zostały tym samym jasno sprecyzowane. Obciążają one jednoznacznie właściciela nieruchomości, niezależnie od tego, kto nim jest – gmina, zakład pracy, osoba fizyczna czy prawna.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej, zainstalowanie bezodpływowego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Obowiązkiem jest również zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki na śmieci i zbieranie w nich odpadów. Każdy właściciel musi też udokumentować, że korzysta z usług wywozu śmieci lub nieczystości płynnych – jeśli na swoim terenie ma szambo.

Obowiązkiem właściciela jest nie tylko utrzymanie czystości na terenie swojej nieruchomości ale również sprzątanie liści, błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Tak więc, jeśli za naszym płotem biegnie droga – sprząta ją gmina. Jeśli położony zostanie wzdłuż niej chodnik – jego sprzątanie spada na nas.

Są jednak wyjątki !.Nie musimy sprzątać chodnika, na którym wyznaczono miejsce parkingowe, a gmina lub zarząd drogi pobiera opłaty za parkowanie na nim pojazdów. Uprzątanie błota, śniegu i lodu z przystanków autobusowych to obowiązek przedsiębiorstw komunikacyjnych.

Jeśli właściciele poszczególnych nieruchomości wyrażą zgodę, Rada Gminy może przejąć od nich porządkowe obowiązki, pobierając za nie zryczałtowaną opłatę.

Back to top