Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wyjazd integracyjny do Łowicza i okolic

   

22 maja br. 50-osobowa grupa mieszkańców sołectw Chociszew i Mikołajew uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Łowicza i okolic w ramach projektu pt. „Integracja mieszkańców sołectw Chociszew i Mikołajew”. Jak wskazuje tytuł projektu celem wyjazdu była integracja i zaciśnienie więzi społecznych między uczestnikami, a także bliższe poznanie kultury ludowej. Wyjazd w 100% został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Bazyliki Katedralnej oraz Muzeum w Łowiczu.  Bazylika Katedralna jest najbogatszą w pamiątki historyczne świątynią diecezji łowickiej, którą to diecezję ustanowił w 1992r. Papież Jan Paweł II bullą “Totus tuus Poloniae populus”.

Bazylika Katedralna w Łowiczu

Towarzyszący w wyjeździe przewodnik przybliżył nam historię zbiorów muzealnych sięgających przełamu XIX i XXw., tj. narzedzia rolnicze, wyroby rzemiosła, niezwykle bogate kolekcje łowickich strojów ludowych, elementy dekoracyjne izb książęcych (wycinanki, pająki), przedmiotów związanych z kulturą duchową i obrzędowością. Podczas zwiedzania muzeum uczestniczyliśmy również w warsztatach muzealnych na temat wycinankarstwa i hafciarstwa. Warsztaty umożliwiły nam zdobycie nowych umiejętności sztuki haftu i wycinanki, których uczyły nas twórczynie ludowe Pani Helena Miazek i Pani Genowefa Madanowska.   

Warsztaty z wycinanki łowickiej 

Następnym punktem naszego wyjazdu był Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach położony w odległości około 7 km od Łowicza, który gromadzi zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. W skansenie znajduje się blisko 40 obiektów, min. zagrody z przełomu XIX i XX wieku (domy mieszkalne z wyposażeniem, zabudowania gospodarskie) oraz zabytki tak zwanej „małej architektury wiejskiej”: przydrożne kapliczki, piec chlebowy. Ponadto zobaczyliśmy szkołę wiejską z okresu międzywojennego; studnie; budynki związane z wiejskimi rzemiosłami: kuźnie i wiatrak; zrekonstruowaną kamienno-ceglaną strażnicę ze Złakowa Borowego oraz ekspozycję sprzętu strażackiego; chłopskie pojazdy wyjazdowe; maszyny do obróbki ziarna. 

 
Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach

Kolejnym punktem zwiedzania było powstałe w 1945r. Muzeum w Nieborowie, w skład którego wchodzą Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem i Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii. We wnętrzach rezydencji pałacowej z XVII–XIX w. zwiedzaliśmy wyposażenie pałacu i jego kolekcje:  rzeźb, obrazów, mebli, porcelany, szkła, srebra, zegarów, tkanin i zbiorów bibliotecznych, uzupełnionych obiektami sztuki i rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.  


Pałac Radziwiłłów w Nieborowie

Ostatnim punktem naszego wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Ludowego w Sromowie znajdującego  się 8 km od Łowicza. W czterech pawilonach zobaczyliśmy ponad 600 drewnianych figur, z czego 400  to figury ruchome. Podczas zwiedzania obejrzeliśmy scenę narodzin Pana Jezusa, procesję Bożego Ciała, jadące wozami łowickie wesele, króla Jana III Sobieskiego na czele husarii. W zbiorach muzealnych znajduje się 30 figur naturalnej wielkości, które ubrane są w oryginalne łowickie stroje. Ponadto zobaczyliśmy wnętrze łowickiej izby wyposażonej w posagowe skrzynie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zaprzęgów konnych, tj. bryczki, wolanty, sanie, wozy chłopskie na drewnianych kołach, półkoszki, wasągi, wozy drabiniaste oraz komplety uprzęży końskich.

Wystawa zaprzęgów konnych w Sromowie

Po wyczerpującym zwiedzaniu i obcowaniu z kulturą ludową naszych przodków, udaliśmy się na upragniony odpoczynek, podczas którego posilaliśmy się pieczonymi na ognisku kiełbaskami. 

Cel jaki założyliśmy organizując to przedsięwzięcie został w całości osiągnięty. Podczas wspólnych spacerów, zwiedzania oraz warsztatów zawiązały się bliższe znajomości pomiędzy mieszkańcami sołectw Chociszew i Mikołajew. Czas przeznaczony na przejazd autokarem umilaliśmy sobie wspólnym śpiewem. Mamy nadzieję, że ta szczególnie miła atmosfera towarzyszyć nam będzie podczas realizacji kolejnego zadania przewidzianego w projekcie. Będzie to rajd rowerowy pt. „Poznajmy naszą gminę”, na który serdecznie zapraszamy. Rajd odbędzie się w dniu 17 lipca br. Planowana trasa rajdu: Chociszew (miejsce startu), Mikołajew, Ignacew Podleśny, Ignacew Parzęczewski, Parzęczew, Śniatowa (tu planujemy obiad), Różyce, Leźnica Wielka, Opole, Borszyn, Parzęczew, Chociszew (meta rajdu, ognisko integracyjne).   

Szczegółowych informacji o rajdzie udzielamy pod numerem telefonu 42 718 60 47 lub w Biurze Projektu znajdującym się w Urzędzie Gminy w Parzęczewie – w Referacie Funduszy Europejskich pok. nr  3. 

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.
Back to top