Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

X Jubileuszowy Konkurs ”Czysta Zgroda – Piękniejsza Wieś”

Po raz X Uchwałą Nr XVII/157/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku Rada Gminy Parzęczew ogłosiła konkurs CZYSTA ZAGRODA – PIĘKNIEJSZA WIEŚ. Dość istotne zmiany zaszły w regulaminie konkursu, a mianowicie w ocenie kategorii „gospodarstwa rolne” nie ma punktacji za oddzielenie części gospodarczej od mieszkalnej, poza tym wprowadzono nową kategorię „ukwiecenie – wystrój balkonów w blokach mieszkalnych”. W dziesiątej – jubileuszowej edycji konkursu bierze udział 46 uczestników. W najliczniejszej grupie występują gospodarstwa rolne, 13 właścicieli nieruchomości i tylko 3 mieszkańców bloków. Powołana komisja konkursowa duży nacisk kładzie na zadanie „postępowanie ze ściekami i śmieciami w gospodarstwie czy nieruchomości”, wymagając pokwitowań za pozbywanie się nieczystości.
Ocena realizacji zadań konkursu przeprowadzana jest dwukrotnie w ciągu roku
Wiosną – maj i czerwiec
Jesienią – sierpień i wrzesień
Ocenę przeprowadza komisja konkursowa powołana na szczeblu gminnym uwzględniając w szczególności wkład uczestników konkursu w okresie od pierwszego do drugiego przeglądu, przyznając punkty od 0 do 25 punktów. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu przeglądu w terminie do 31 października 2004r. na podstawie oceny punktowej uzyskanej przez uczestników konkursu, przyznaje po trzy nagrody od 1 do 3 miejsca oraz wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu w następujących kategoriach:
1/ „NIERUCHOMOŚCI”, w tym gospodarstwa rolne nie prowadzące działalności hodowlanej.
2/ „GOSPODARSTWA ROLNE”
3/ „ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE”
W kategorii :
4/ „UKWIECENIE – WYSTRÓJ BALKONÓW W BLOKACH MIESZKALNYCH”
komisja konkursowa przyznaje pięć nagród od 1 do 5 miejsca (bez wyróżnień).
KRYTERIA OCENY W KATEGORII „GOSPODARSTWA ROLNE”
I. Estetyka części mieszkalnej zagrody 20
– ogród ozdobny, dobór roślin, 10
– miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe w ogrodzie 10
II. Estetyka części gospodarskiej 25
1. Czystość podwórka 10
2. Higiena urządzeń sanitarnych 10
– studnia, ubikacja, śmietnik, gnojownia, kompostownik
3. Roślinność wokół zagrody 5
III. Ogród owocowo- warzywny 15
1. Warzywnik 5
2. Jagodnik 5
3. Sad 5
IV. Wdrażanie rozwiązań technicznych 10
V. Postępowanie ze ściekami i śmieciami w gospodarstwie 10
VI. Poprawa wyglądu gospodarstwa od 1 do 2 oceny 10
VII. BHP 10
Razem 100
KRYTERIA OCENY W KATEGORIACH: „NIERUCHOMOŚCI” w tym gospodarstwa rolne nie prowadzące działalności hodowlanej i „JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE”
Estetyka zabudowy 15
Miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe 10
Ogród ozdobny ,dobór roślin 10
Higiena urządzeń sanitarnych 10
Ogrodzenie nieruchomości 10
Roślinność wokół zagrody 5
Ogród owocowo – warzywny 10
Wdrażanie rozwiązań technicznych 10
Postępowanie ze ściekami i śmieciami w gospodarstwie 10
Poprawa wyglądu nieruchomości od 1 do 2 oceny 10
BHP 10
RAZEM 100

KRYTERIA OCENY W KATEGORII „UKWIECENIE- WYSTRÓJ BALKONÓW W BLOKACH MIESZKALNYCH”
Balkony – wygląd zewnętrzny; 35
– malowanie balkonów 10
– kwiaty 25
Poprawa wyglądu od 1 do 2 oceny 15
RAZEM 50

Halina Biniek

Back to top