Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

XLIX Sesja Rady Gminy 28 września 2006 roku.

Uprzejmie informuję, że XLIX Sesja Rady Gminy w Parzęczewie, 
odbędzie się w dniu

 28 września 2006 r. (czwartek) o godz. 10,00

 

w sali posiedzeń Rady gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1.

Projekt porządku dziennego Sesji.

1. Przyjęcie protokołu z  XLVIII Sesji Rady Gminy w Parzęczewie.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach komisji stałych.
3. Interpelacji i zapytania radnych.
4. Informacja  o ważniejszych działaniach Wójta Gminy w okresie  od ostatniej sesji.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parzęczew za I półrocze 2006 roku.
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie za I półrocze 2006 r.


7. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał:
1/ w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
2/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r. (Uchwała zwiększa budżet o kwotę 82.574 zł.),
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,
4/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego,
5/ w sprawie zwiększenia budżetu gminy Parzęczew  na 2006 r. (Uchwała zwiększa budżet  o kwotę 6.803 zł)
6/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r. (Uchwała przenosi wydatki w kwocie 27.760 zł.)
7/ w sprawie ustalenia procedury uchwalenia budżetu gminy Parzęczew oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
8/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2006 – 2010.

8.
Wolne wnioski  i sprawy różne.
9. Zamknięcie  XLIX Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Gajewski     

Back to top