Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

XXX Sesja Rady Gminy

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy parzęczewscy Radni obradowali nad zmianami w budżecie gminy na bieżący rok. Konieczne było zwiększenie puli środków przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych o 90 tys. złotych. ?Po rozstrzygnięciu przetargów ogłoszonych w styczniu okazało się że środki jakie zabezpieczyliśmy w budżecie na ten cel są niewystarczające, pomimo tego, że przyjęliśmy stawki o 25% wyższe niż w latach ubiegłych? ? mówi Wójt Gminy Ryszard Nowakowski.
Radni przyjęli także uchwałę regulującą funkcjonowanie oświaty w gminie Parzęczew po wejściu w życie reformy likwidującej gimnazja. W związku z tym, sześcioklasowa do tej pory Szkoła Podstawowa w Chociszewie stanie się szkołą ośmioklasową. Docelowo będzie to wymagało drobnych remontów, ponieważ trzeba wygospodarować dodatkową salę lekcyjną. Zespół Szkół w Parzęczewie po wygaśnięciu Gimnazjum przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową.
Ponadto radni przyjęli uchwałę intencyjną, w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego. Wysokość dotacji to 250 tysięcy złotych. Strażacy od kilku lat próbują pozyskać środki na zakup tego samochodu. OSP w Parzęczewie dysponuje dwoma wozami ratowniczo ? gaśniczymi, w tym 40 ?letnim Jelczem, wymagającym dużych nakładów finansowych. Oprócz pieniędzy z budżetu gminy strażacy pozyskali dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, którą Zarząd postanowił zwiększyć do 320 tys. Koszt zakupu samochodu to 800 tysięcy złotych, dlatego druhowie ubiegają się jeszcze o środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Back to top