Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończenie projektu „Ruszam w teren szlakiem łódzkiej natury”

DSC_6788

DSC_6788

W Zespole Szkół w Parzęczewie od wielu już lat promuje się edukację i działania ekologiczne. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach uczniów biorących udział w różnorodnych konkursach ekologicznych. Przez cały rok szkoła uczy dzieci  i młodzież segregacji odpadów, prowadząc m.in. zbiórki makulatury czy zużytych baterii. Gmina Parzęczew wspiera te działania. W celu zwiększenia poziomu edukacji ekologicznej wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017 realizowano projekt: ?Ruszam w teren szlakiem łódzkiej natury ? edukacja dla uczniów Gimnazjum w Parzęczewie?, który poprzez bezpośredni kontakt z naturą pozwolił uczniom na większe wyobrażenie o otaczającej nas przyrodzie i zagrożeniach w niej występujących.

W ramach projektu zorganizowano Forum ekologiczne pn. ?Odnawialna energia dla klimatu?. Poruszano na nim tematy dotyczące  alternatywnych źródeł energii, zmian klimatu, wpływu klimatu na bioróżnorodność w świecie fauny i flory oraz dyskutowano o tym co my, ludzie możemy zrobić dla klimatu.

Uczniowie Gimnazjum nie mieli najmniejszych wątpliwości że zmiany klimatyczne są faktem i mają negatywny wpływ na istniejącą bioróżnorodność gatunków. Zaprezentowali swoje naukowe rozważania zamieszczone na plakatach oraz posterach klasowych. Uczeń klasy II przygotował prezentację ?Odnawialne źródła energii w województwie łódzkim i w gminie Parzęczew?, w której przedstawił konkretne rodzaje tych źródeł zlokalizowanych na terenie naszego województwa i gminy. Ponadto odbył się klasowy eko turniej pod ogólnym hasłem ?To leży w mojej naturze?. Klasy zmierzyły się z  ekologiczno ? przyrodniczym testem, przedstawiały tematyczne postery, oraz zaprezentowały pokaz mody ekologicznej i  drugie życie odpadów w przedmiotach użytkowych. Jury oceniało kreatywność, estetykę wykonania i ekspresję prezentacji. Najlepsi okazali się uczniowie klasy IIIb, na drugim miejscu znalazła się klasa Ib, a na trzecim klasa IIb. Prace konkursowe, plakaty naukowe oraz modele i makiety zasiliły zbiór ciekawych i twórczych pomocy edukacyjnych w pracowni przyrodniczej.
Ważnym wydarzeniem w życiu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima był zorganizowany wspólnie z rodzicami Rodzinny Piknik Ekologiczny, który odbył siępod hasłem: ?Chronię Przyrodę i Bliskich Zdrowie?. Uczniowie gimnazjum przygotowali  stoiska ze zdrowymi produktami ? owoce, warzywa, soki tłoczone z ekologicznych warzyw i owoców. Na stoisku aktywności i sprawności ruchowej, dzieci mogły sprawdzić swoją szybkość, zwinność i wytrzymałość. Ochotnicy nagradzani byli pluszowymi maskotkami oraz owocowymi sałatkami, komponowanymi według gustów smakowych uczestników zabawy. Dla młodszych uczestników pikniku przygotowano loterię, malowanie twarzy i zaplatanie warkoczyków. Wspólnie z rodzicami można było upiec kiełbaskę w ognisku, a mamom dużą frajdę sprawiło zatańczenie zumby razem z  instruktorką fitnessu. W trakcie pikniku można było obejrzeć wystawę posterów tematycznych przygotowanych w ramach konkursów. Goście mogli również zobaczyć wystawę makiet i modeli wykonanych z różnych odpadów. Pomysłowość uczniów była ogromna, ponieważ makiety i modele były ruchome, pokazano również przemianę energii wodnej i wiatrowej w elektryczną. Intersującymi okazały się również postery dotyczące procesu recyklingu i odpowiedzialnych zakupów, które znalazły swe odbicie w ?Kodeksie dobrych zakupów?. Wystawa budziła duże zainteresowanie, głównie rodziców. Uczniowie rozdawali ulotki wykonane w ramach licznych konkursów i działań projektowych.

 

Dzięki realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w wielu wycieczkach poznając wspaniałe krajobrazy  i  historię regionu łódzkiego. Odwiedziły Ogród Botaniczny w Łodzi, ZOO w Łodzi, Załęczański Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy oraz wiele innych zakątków naszego województwa. Brały czynny udział w warsztatach  stacjonarnych i terenowych przeprowadzanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Łodzi oraz Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. W ramach projektu zakupiono również pomoce dydaktyczne.
Edukacja ekologiczna  pozwoliła wzbudzić wśród uczniów świadomość dostrzegania zagrożeń jakie niesie dzisiejszy świat, uczenia uczniów szacunku do przyrody i potrzeby jej ratowania. Wszystkie te działania były możliwe dzięki dofinasowaniu projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżetu Gminy Parzęczew.

Katarzyna Zatorska – Pacel
Magdalena Kędzia

Back to top