Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończenie realizacji II etapu budowy POŚ

Informujemy, iż zakończyła się realizacja projektu „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Parzeczew – etap II”. W dniu 5 lipca do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, iż po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność oraz pozytywnym wyniku kontroli, która odbyła się w dniach 28-29 czerwca, zostało przekazane zlecenie płatności na kwotę 1 794 296,07, tytułem dofinansowania w/w projektu. Inwestycja realizowana była w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2007 – 2013.

Back to top