Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończenie rewitalizacji miejscowości Parzęczew-etap I

Dobiegł końca I etap rewitalizacji miejscowości Parzęczew. We wrześniu miał miejsce odbiór robót dot. zadania pn. „Adaptacja budynku komunalnego w Parzęczewie przy ul. Rocha wraz z zakupem wyposażenia”. Do odnowionego budynku zostanie przeniesiona siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość zadania to 554 793,15 zł.

Z kolei w sierpniu zakończono budowę parkingów. Zlokalizowane przy ul. Rocha i Parkowej miejsca parkingowe będą służyły wszystkim osobom korzystającym z nowej siedziby GOPSu, kompleksu boisk oraz Szkoły Podstawowej w Parzęczewie.

Wspomniane wyżej inwestycje zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W zakres projektu wchodziła także budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Parkowej zrealizowana w 2018 r. oraz budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Rocha w 2017 r. Łączna wartość  projektu wyniosła 3 368 110,87 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 2 520 916,93 zł.

Back to top