Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończono budowę parkingów przy budynku nowej siedziby GOPS

 

W dniu 4 lipca 2019 r. miał miejsce odbiór robót dotyczących budowy parkingu przy ul. Rocha 8 w Parzęczewie. Inwestycja powstała w pobliżu budynku, który jeszcze w tym roku stanie się nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszt budowy nowych miejsc parkingowych wyniósł 193 272,36 zł, z czego część środków zostanie pokryta z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Obecnie trwają prace budowlane parkingów przy ulicy Parkowej. Obie inwestycje są realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew”.

Back to top