Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończono budowę parkingu przy ul.Parkowej-Etap II

W dniu 22 sierpnia 2019 r. miał miejsce odbiór robót dotyczących budowy parkingu w Parzęczewie przy ul. Parkowej – Etap II. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew”, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Koszt budowy nowych miejsc parkingowych wyniósł 153 750,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 92% kosztów kwalifikowalnych.

Back to top