Zakończono II etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

29 września 2018 r. zakończyły się prace budowlane dotyczące Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie, budynku komunalnego w Parzęczewie i budynku OSP w Parzęczewie. Natomiast odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 17 października 2018 r. Jest to kolejny etap projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość prac wchodzących w zakres inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie, budynku komunalnego w Parzęczewie i budynku OSP w Parzęczewie” to 2 602 043,65 zł, z czego koszt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie – 2 227 167,79 zł, budynku komunalnego przy ul. Rocha – 241 715,04 zł, a budynku OSP w Parzęczewie – 133 160,82 zł.

W roku 2019 planowany jest kolejny etap projektu, w którym to termomodernizacji ulegną budynek komunalny w Leźnicy Wielkiej oraz budynek OSP w Orłej.

 

Back to top