Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zaproszenie Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS ? ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Stowarzyszenie łódzki Obszar Metropolitalny zaprasza podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS ? ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Zgłoszenie podmiotu do omawianej bazy umożliwi Państwu otrzymywanie najświeższych informacji dotyczących konkursów w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT.

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy przesłać na adres: m.andrzejak@lom.lodz.pl

Szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy

Back to top