Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe 6/7.1.1/2012

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

EFS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/7.1.1/2012

na wykonanie zamówienia

o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro

 

Informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie wszczął postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro w trybie rozpoznania cenowego na przeprowadzenie terapii rodzinnej z psychologiem oraz udział w spotkaniach zespołu specjalistów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie w ramach projektu pt. ?Aktywizacja furtką do zatrudnienia? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej)

 

Osoba do kontaktów:

Sylwia Szymańska-Galon

Koordynator Projektu tel. 042 718 60 47,

e-mail: s.szymanska@parzeczew.pl

Back to top