Zapytnie ofertowe 3SN2017 z dnia 11.07.2017r.

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na zakup cementu na potrzeby realizacji zadania pn. ?Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Ośrodku Kultury we wsi Śniatowa?.

Back to top