Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zawody Sportowo- Pożarnicze OSP

17 lipca na parzęczewskim stadionie strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Parzęczew, Gminy Ozorków oraz Miasta Ozorkowa rywalizowali ze sobą podczas Międzygminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

W zawodach udział wzięło dziewięć drużyn. Gminę Parzęczew reprezentowali druhowie i druhny z Chociszewa oraz druhowie z Opola, Orłej i Parzęczewa. Z terenu gminy Ozorków wystąpiły drużyny z Czerchowa, Modlnej i Solcy Wielkiej, natomiast druhowie z OSP Ozorków reprezentowali Miasto Ozorków.
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Sędzią głównym zawodów był bryg. Jarosław Jaczyński – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ozorkowie. Sędzią sztafety pożarniczej był dh Krzysztof Grabarczyk, natomiast ćwiczenia bojowe sędziował dh Sylwester Pawlak.
Zawodnicy mogli liczyć na doping kibiców, którzy licznie przybyli na zawody. Strażakom kibicował m.in. Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, który zabrał glos jeszcze przed rozpoczęciem startów dziękując strażakom za odwagę, wysiłek i zaangażowanie w pełnioną służbę. Dwa dni wcześniej Pan Poseł przekazał na ręce Wójta Gminy Parzęczew symboliczną promesę na dofinansowanie projektu na przebudowę ulic na osiedlu mieszkaniowym w Parzęczewie, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.
Wśród kibiców znaleźli się również: płk Rafał Meresiński – dowódca Ośrodka Szkolenia Aeromobilno Spadochronowego w Leźnicy Wielkiej, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu bryg. Adam Antczak, Wicestarosta Zgierski Dominik Gabrysiak, Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha, Zastępca Wójta Gminy Ozorków Marian Lemański, Radny Powiatu Zgierskiego Włodzimierz Pietruszewski, Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie Władysław Krawczyk.
Niekwestionowanym zwycięzcą zawodów została drużyna OSP Opole. Druhowie z Opola zdobyli puchar za pierwsze miejsce zarówno w klasyfikacji gminnej, jak i w klasyfikacji OPEN, czyli najlepszej drużyny zawodów uzyskując wynik 54,4 punktów w sztafecie pożarniczej oraz 40 w ćwiczeniach bojowych.
Na uznanie zasługują druhny z OSP Chociszew, które jako jedyna drużyna żeńska wystartowały w zawodach i uzyskały wynik 69 punktów w sztafecie i 64 punktów w bojówce.
 
Klasyfikacja generalna OSP z terenu Gminy Parzęczew:
1 miejsce – drużyna żeńska – OSP Chociszew z wynikiem łącznym 133 pkt
1 miejsce – OSP Opole z wynikiem łącznym 94,4 pkt
2 miejsce – OSP Chociszew z wynikiem łącznym 102,5 pkt
3 miejsce – OSP Orła z wynikiem łącznym 116 pkt
4 miejsce – OSP Parzęczew z wynikiem łącznym 138 pkt
Klasyfikacja generalna wśród OSP z terenu Gminy Ozorków:
1 miejsce – OSP Solca Wielka z wynikiem łącznym 113 pkt
2 miejsce – OSP Modlna z wynikiem łącznym 129 pkt
3 miejsce – OSP Czerchów z wynikiem łącznym 130 pkt
Klasyfikacja generalna wśród OSP z terenu Gminy Ozorków:
1 miejsce – OSP Ozorków z wynikiem łącznym 148 pkt
Zwycięskie drużyny z poszczególnych gmin wezmą udział w zawodach na szczeblu powiatowym.
Po ogłoszeniu wyników zostały wręczone nagrody. Puchary i dyplomy z gratulacjami wręczali Prezesi Oddziałów Gminnych ZOSP RP w Parzęczewie i Ozorkowie Ryszard Nowakowski oraz Władysław Sobolewski w towarzystwie Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu bryg. Adama Antczaka, Wicestarosty Zgierskiego Dominika Gabrysiaka oraz Zastępcy Wójta Gminy Ozorków Mariana Lemańskiego.
Organizacja tej imprezy na poziomie, który został doceniony zarówno przez zawodników jak i sędziów i zaproszonych gości nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Znaleźli się wśród nich:

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie, Termy Poddębice, Termy Uniejów , Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ozorkowie, „Primavera” Polska Woda, Państwo Zdzisława i Marek Tarnaccy – Firma „Zemtech”, Pan Jarosław Walczak – firma Jarbud , Pan Andrzej Chojnacki- Kopalnia Piasku I Transport, Pan Jarosław Wasiak – firma Par – net, Pan Jarosław Kolenda – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Jargo” Ozorków, Kryszpol Spółka Jawna Zakład Mięsny Bogdan, Mirosław, Sławomir Krysztofiakowie oraz Pan Marek Kędzia – „Remomark” Roboty Ogólnobudowlane, Radna Gminy Parzęczew Agnieszka Krysztofiak z córkami, „Solanka” Solca Wielka.

Back to top