Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zbieramy materiały do drugiej części monografii Parzęczewa

Drodzy Mieszkańcy,

rozpoczęliśmy przygotowania do wydania drugiej części monografii Parzęczewa, która będzie obejmować lata 1871-2021. Pierwsza część pt. „Dzieje Parzęczewa do 1870 roku” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem. Książka ta tworzy swoiste kompendium wiedzy o naszej miejscowości do momentu utraty praw miejskich. Pragniemy kontynuować spisywanie dziejów Parzęczewa, dlatego zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Jeżeli posiadacie jakiekolwiek materiały, które mogłyby być pomocne przy tworzeniu tego opracowania, prosimy, abyście się nimi podzielili.

Szczególnie wdzięczni będziemy za:
– wszelkie dokumenty z okresu zaborów – np. akta notarialne, dokumenty wydawane przez Urząd Gminy w Piaskowicach;
– wszelkie dokumenty z okresu międzywojennego – np. fotografie, dokumenty z podpisami lub pieczęciami wójtów, akta notarialne, mapy geodezyjne nieruchomości;
– wszelkie dokumenty z czasów II wojny światowej – np. dokumenty gminne – nawet niskiej rangi, z podpisami urzędników gminnych, dokumenty wydawane przez starostwo powiatowe, fotografie;
– dokumenty lub informacje o: osobach wywiezionych na roboty przymusowe i osobach przesiedlonych w czasie II wojny światowej, osobach zesłanych do niemieckich obozów koncentracyjnych lub rosyjskich łagrów, jeńcach wojennych;
– fotografie powojenne – np. z uroczystości publicznych (szkolnych, kościelnych, gminnych, państwowych), z osobami publicznymi (nauczycielami, wójtami, proboszczami), z krajobrazem miejscowości (domy, podwórza, ulice, kościoły, zieleń);
– dokumenty dotyczące gminnych struktur Solidarności, informacje o członkach związku;
– wspomnienia, relacje, dzienniki, pamiętniki dotyczące wydarzeń historycznych, zwyczajów, życia codziennego.

Szczególnie poszukiwane są dokumenty z okresu międzywojennego i z czasów II wojny światowej. Powyższy katalog pozostaje otwarty – jeśli uznacie Państwo za ważne inne dokumenty, to również prosimy o ich udostępnienie.

Dokumenty lub inne materiały można składać:
– w Urzędzie Gminy – poprzez osobistą wizytę lub mailowo: promocja_gminy@parzeczew.pl;
– poprzez profil na Facebooku „Parzęczew: 600 postów na 600-lecie”;
– w Parzęczewskim Archiwum Cyfrowym na adres mailowy: pac@parzeczew.pl;
– bezpośrednio do autora monografii, Dariusza Gołygowskiego, na adres mailowy dariuszdawid08@gmail.com. Autor z chęcią nawiąże kontakt i wyjaśni znaczenie poszczególnych dokumentów dla powstającej monografii.

Z uwagi na znaczne rozproszenie źródeł do dziejów Parzęczewa po odebraniu praw miejskich, zawartość domowych archiwów może mieć duże znaczenie dla drugiej części monografii.

Back to top