Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 28 listopada 2019 r. Rada Gminy w Parzęczewie uchwaliła dwie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Nr XIV/105/19 dotyczy obszaru położonego we wsi Nowomłyny oraz Sokola Góra, natomiast uchwała Nr XIV/106/19 odnosi się do obszaru położonego we wsi Nowomłyny. Łącznie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową przeznaczonych zostało ok. 70 ha. Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 23 stycznia 2020 r. poz.614 i poz. 615 i z dniem dzisiejszym (tj. 7.02.2020 r.) wchodzą w życie.

Back to top