Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zostaw swój podatek w naszej Gminie

Mieszkańcu!

Jeśli mieszkasz w naszej gminie, ale nie jesteś tu na stałe zameldowany i nie rozliczyłeś się jeszcze z fiskusem, proszę przeczytaj poniższe informacje.

Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe na koniec marca 2012r  wynosiła w naszej Gminie 5 194. Szacuje się, że wciąż mieszka tu wielu niezameldowanych mieszkańców, a podatki, które płacą zasilają budżety innych samorządów. Gdyby te osoby zameldowały się w naszej gminie lub złożyły swój PIT zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania, budżet Gminy Parzęczew mógłby wzrosnąć. 

Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania, zwiększamy możliwości inwestycyjne gminy!

Około 40 procent podatku ?PIT?, który płacisz wraca do gminy zamieszkania na stałe. Zasila jej budżet i pozwala gminie na podejmowanie działań dla dobra wspólnoty i poprawy warunków życia.

Jak to zrobić bez meldunku? –  Jest to możliwe po aktualizacji adresu zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym (formularz aktualizacyjny ZAP-3). Wypełnienie formularza jest proste i nic nie kosztuje. Zgłoszenie aktualizacyjne to tylko jeden dokument. Jego złożenie nie podlega opłacie skarbowej. Co ważne możesz go wysłać razem z rocznym zeznaniem podatkowym ?PIT?.

Jeśli nie jesteś jeszcze zameldowany, a budżet gminny leży Ci na sercu, wykonaj 3 proste kroki a część podatku dochodowego trafi do budżetu naszej gminy. 

Oto instrukcja:

  1. wskaż w zeznaniu rocznym, jako miejsce zamieszkania: Gminę Parzęczew, a jako właściwy urząd skarbowy ? Urząd Skarbowy w Zgierzu, następnie ?
  2. wypełnij zgłoszenie aktualizacyjne w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołącz je do zeznania, a na koniec ? 
  3. prześlij lub dostarcz osobiście zeznanie roczne wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym do Urzędu Skarbowego w Zgierzu, ul. Ks. Popiełuszki 8, 95-100 Zgierz, do 30 kwietnia br.

Formularz zgłoszenia aktualizacyjnego dostępne są w każdym urzędzie skarbowym. Możesz go pobrać również tutaj:

ZAP-3

 

Gmina jest naszą wspólną wartością. To od nas wszystkich zależy jak się będzie rozwijać.

Back to top