Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

10 mln dla Gminy z programu Polski Ład

Wczoraj Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Pierwsze wieści ogłosił wczoraj w Zgierzu na konferencji prasowej Poseł Marek Matuszewski, który bardzo zabiegał, aby jak najwięcej pieniędzy skierowanych było do gmin naszego powiatu. Podkreślił, że samorządy z Powiatu Zgierskiego na zaplanowane inwestycje otrzymają łącznie ponad 79 mln zł.

Gmina Parzęczew otrzymała dofinansowanie na realizację jednego z trzech zgłoszonych projektów. Środki w kwocie 10 145 049,10 zł przeznaczone zostaną na przebudowę układu komunikacyjnego na drogach gminnych wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra. W ramach tego projektu przebudowane zostanie ok. 7 km dróg w miejscowościach: Nowomłyny, Sokola Góra, Tkaczewska Góra i Pustkowa Góra, będące aktualnie drogami gruntowymi. Przebudowany zostanie również most na rzece Bzurze w miejscowości Nowomłyny.

Inwestycje te są strategiczne dla naszego samorządu ze względu na działania podejmowane w tej kadencji, które nastawione są na rozwój południowej części Gminy w kierunkach rekreacyjno – wypoczynkowych. Związane jest to z planami budowy zbiornika retencyjnego w Tkaczewskiej Górze. W ubiegłym roku Gmina zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przekształcając na tym terenie ponad 60 ha gruntów pod budownictwo jednorodzinne. Kilka miesięcy temu Wójt podpisał umowę na dofinansowanie projektu, w ramach którego zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody w Ignacewie Folwarcznym, zaopatrująca w wodę tę cześć Gminy. Inwestycja ta zapewni sprawną dystrybucję wody na następne kilkadziesiąt lat. Pozyskane na ten cel dofinansowanie wynosi blisko 2 mln zł.
Ponadto inwestycje te pozwolą lepiej skomunikować miejscowości położone w sąsiedztwie planowanego zbiornika retencyjnego w Tkaczewskiej Górze. Umożliwią również szybszy dojazd do stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Chociszewie. Wszystko to z pewnością zwiększy atrakcyjność powstałych tam działek budowlanych oraz przyśpieszy napływ nowych mieszkańców do Gminy Parzęczew.

Dziś z kolei Wójt Ryszard Nowakowski uczestniczył w spotkaniu samorządowców z województwa łódzkiego, podczas którego podsumowano wyniki I pilotażowej edycji Rządowego Funduszu PolskiŁad. W spotkaniu wziął udział m.in. Wojewoda Łódzki Tomasz Bocheński oraz wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Nierada. W trakcie spotkania poruszono m.in. temat finansowania projektów oraz przedstawiono założenia dotyczące kolejnych naborów.

Back to top