Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

W dniu 22 września br. w siedzibie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Parzęczew oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, reprezentujący Parlamentarny Zespół Strażaków,  Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu st. bryg. Paweł Malinowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu Andrzej Ruciński, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Ozorkowie bryg. Jarosław Jaczyński, Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie Władysław Krawczyk.

Zjazd rozpoczął się od wręczenia druhom odznak „Zasłużony dla Pożarnictwa”. Srebrną odznakę otrzymali Druhna Katarzyna Opas, Druh Jarosław Wasiak oraz Druh Mieczysław Woźniak natomiast brązową odznaczeni zostali  Druh Marcin Roszczak,  Druh Mateusz Szymankiewicz oraz Druh Mariusz Kurowski. Odznakę honorową „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej województwa łódzkiego” otrzymał Druh Dariusz Klimczak.

W związku z zamiarem włączenia w 2022 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu uroczyście przekazał na ręce Prezesa OSP Opole Mariana Durskiego kluczyki do samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Star L 70/LE.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Jak podkreślił Prezes ZOSP RP w Parzęczewie Ryszard Nowakowski w trakcie tych pięciu lat działo się wiele dobrego we wszystkich jednostkach OSP z terenu gminy Parzęczew.  Trzy na pięć strażnic (OSP Parzęczew, OSP Orła i OSP Śliwniki)  przeszły gruntowną termomodernizację, natomiast czwarta – OSP Opole jest w trakcie rozbudowy. Jednostki w ciągu tych pięciu lat otrzymywały liczne dotacje, dzięki którym doposażano je w nowy sprzęt. Były to środki zarówno z budżetu gminy jak również pozyskiwane m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego czy  z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Bardzo ważnym wydarzeniem w trakcie tego okresu sprawozdawczego był zakup w 2017 dla OSP w Parzęczewie nowego średniego wozu ratowniczo – gaśniczego.

Podczas posiedzenia wybrano Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP na kolejną pięcioletnią kadencję, który ukonstytuował się następująco:

Prezes – Ryszard Nowakowski

Wiceprezes – Zdzisław Rogowski

Wiceprezes – Marian Durski

Sekretarz – Bartłomiej Kupis

Skarbnik – Grzegorz Stasiak

Członek Zarządu – Kamil Jabłoński

Członek Zarządu – Michał Kołodziejczyk

Członek Zarządu – Andrzej Grabarczyk

Członek Zarządu – Dominik Sadok

Członek Zarządu – Leszek Chojnacki

Członek Zarządu – Dariusz Klimczak

Członek Zarządu – Włodzimierz Pietruszewski

Członek Zarządu – Marek Pisera

Członek Zarządu – Władysław Krawczyk.

Jako przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano Druhów Ryszarda Nowakowskiego oraz Dariusza Klimczaka.

Back to top