Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Szanowni Państwo informujemy, że od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Dotyczy to gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest jedno z następujących źródeł: pompa ciepła (w tym klimatyzatory)/ lub ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z późn. zm.) dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego, należy składać osobiście w Urzędzie Gminy, ul. Południowa 1 w pokoju numer 20 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

Do pobrania – Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Back to top