Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Prosimy wszystkich właścicieli i zarządców obiektów budowanych o zapoznanie się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zimowego utrzymania budynków.

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Back to top