Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

60-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu

W sobotę 15 października 2011 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu obchodziła jubileusz 60-lecia.
Historia Jednostki sięga 1951 roku, kiedy to na wniosek społeczeństwa wsi Opole zawiązał się Komitet Założycielski Ochotniczej Straży Pożarnej. Na jego czele stanął Czesław Bałwas, który został również pierwszym prezesem OSP.

W skład pierwszego zarządu weszli także: Feliks Adamczyk ? naczelnik, Władysław Wawrzyniak ? skarbnik, Stefan Skotnicki- sekretarz, oraz Jan Durski i Józef Gawęda ? członkowie.
Pierwszy sprzęt w postaci sikawki i węży OSP w Opolu otrzymała od Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Łęczycy.
Kiedy w 1983 roku wyłoniono nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, na czele z Prezesem Marianem Durskim, podjęto działania organizacyjne, których celem była budowa strażnicy. Na działce przekazanej w 1975 roku rozpoczęto prace budowlane. Rozebrano istniejący budynek, który był w bardzo złym stanie technicznym i wylano fundamenty pod nową strażnicę. Budowa trwała do roku 1988, kiedy to przekazano budynek do użytkowania.
W tym roku, dzięki środkom pozyskanym z programu Leader, wykonano termomodernizację strażnicy oraz remont pomieszczeń wewnątrz budynku. Nowo wyremontowany budynek będzie służył wszystkim mieszkańcom, ułatwi organizację imprez i spotkań, które integrują i zacieśniają więzi społeczne.
Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna liczy 54 druhów, w tym 22 druhenki.
Sobotnia uroczystość rozpoczęła się od mszy św. polowej, którą odprawił Kapelan Strażaków ? Ksiądz Zdzisław Sudra, który poświęcił odnowioną strażnicę.
Po mszy odbyły się, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, główne obchody jubileuszu.  Jednostka za swą aktywną działalność została uhonorowana medalem ?Za zasługi dla Pożarnictwa?. Odznaczono również druhów strażaków: Tadeusza Grabarczyka i Mirosława Kluska ? złoty medal, Andrzeja Grabarczyka, Mirosława Grabarczyka, Stanisława Grabarczyka, Andrzeja Florczaka, Zbigniewa Zajączkowskiego ? srebrny medal, Mariusza Dębowskiego, Dariusza Milczarka, Tomasza Saganiaka, Marka Stańczyka, Mieczysława Woźniaka ? brązowy medal.
Szczególne podziękowania z rąk Wójta Gminy Ryszarda Nowakowskiego otrzymał Prezes Marian Durski, który imponuje wszystkim swym zaangażowaniem w działalność jednostki ? nie tylko tą związaną z pożarnictwem, ale również kulturalną ? integrującą całą społeczność sołectwa. W uroczystości udział wzięli m.in.  Waldemar Mrulewicz Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, Andrzej Ruciński ? Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Zgierzu, Adam Świniuch ? Sekretarz Powiatu Zgierskiego, Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, Władysław Krawczyk ? Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie, Jolanta Żłobińska ? Sekretarz Gminy Parzęczew, Renata Nolbrzak – Dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Wójt Gminy Zgierz – Zdzisław Rembisz oraz delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Parzęczewa, Chociszewa, Śliwnik, Orły, Powodowa i Ozorkowa. Wszyscy zabierający głos goście podkreślali rangę służby jaką pełnią Strażacy. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzymy, aby ta trudna służba była dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.

 

Back to top