Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przebudowa drogi gminnej we wsi Śniatowa

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi we wsi Śniatowa.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120260E o długości 0,887 km we wsi Śniatowa w gminie Parzęczew od drogi powiatowej nr 3705 do Wiejskiego Ośrodka Kultury” przy współfinansowaniu ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zgodnie z wartością podpisanych umów planowana wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 456 002,77, z czego 50% to środki pochodzące z budżetu gminy, 49,12% – środki budżetu państwa, natomiast 0,88% to środki pochodzące z wpłat partnerów projektu.

 

W wyniku przebudowy nawierzchni gruntowej na asfaltową efektem użytkowym będzie znaczne zredukowanie czasu podróży oraz znaczna poprawa jej komfortu, co przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń samochodów. Przebudowa drogi wpłynie również na skrócenie czasu dojazdu na interwencję służbom ratowniczym, co znacznie poprawi stan bezpieczeństwa w gminie Parzęczew.
Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia dostępu do działań kulturalnych prowadzonych w Wiejskim Ośrodku Kultury w Śniatowej.

Back to top