600 000 zł na inicjatywy kulturalne dla organizacji pozarządowych

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
Zainteresowane stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje w terminie od 15 stycznia do 15 lutego b.r.

Więcej informacji w załączonych plikach:

Zobacz także:  "Pasowanie na przedszkolaka" - Parzęczew 2009
Back to top