Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 11 lutego 2010 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
11 lutego 2010 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny obrad Sesji


 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy.


 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.


 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu styczniu i lutym, oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną.


 4. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.


 5. Interpelacje i zapytania radnych.


 6. Wolne wnioski.


 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Organizacyjnej, Komisji Samorządowej, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej za 2009 r.


 8. Informacja o realizacji planu budowy dróg oraz o planowanych remontach dróg gminnych w 2010 r.


 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:


  1. w sprawie skargi na Dyrektora Gimnazjum w Parzęczewie Panią Ewę Świniuch,


  2. w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie Panią Grażynę Bukowską,


  3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego „Zapobieganie chorobom poprzez badania USG” na 2010 rok,


  4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego „Zapobieganie i wykrywanie przewlekłych chorób płuc i alergii układu oddechowego” na 2010 rok,


  5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
   (Likwidacja GFOŚiGW),


  6. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 r.
   (o kwotę 35.019,31),


  7. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 r. Projekt systemowy POKL „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”
   (zwiększenie o kwotę 115.000 zł.)


 10. Wolne wnioski i sprawy różne.


 11. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     

Back to top