Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej

15 lutego Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie obchodzi jubileusz 70 -lecia istnienia.

Pierwsza publiczna biblioteka została udostępniona dla czytelników w dniu 15 lutego 1949 roku w ramach współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Łęczycy. Siedzibą biblioteki był budynek przy ul. Mickiewicza 8. Następnie została ona przeniesiona na teren Spółdzielni Usługowo Wytwórczej przy ul. Zachodniej. Pierwszym kierownikiem był Jan Strusiński, następnie Irena Kozłowicz. Od 1971 r. funkcję tą pełniła Janina Drozdowska.

W dniu otwarcia biblioteki księgozbiór liczył 300 woluminów. W końcu pierwszego dziesięciolecia istnienia biblioteki, tj. do roku 1959 wpisano do ksiąg inwentarza 3 763 woluminów. W latach 1960 – 1979 przybyło 7 241 nowych pozycji książkowych. Ogółem w ciągu 30 lat do ksiąg inwentarzowych wpisano 13 251 pozycji. W chwili obecnej biblioteka dysponuje 24 011 woluminami.

Od pierwszych lat działalności biblioteka prowadziła szeroką akcję propagandową w zakresie upowszechniania czytelnictwa. W końcu 1957 roku liczba zapisanych czytelników wynosiła 241 osób , w 1969 – 580 osób, a w 1978 – 1180 osób. Wprowadzenie w roku 1965 wolnego dostępu do półek przybliżyło książkę czytelnikom. W 1983 roku bibliotekę przeniesiono do  budynku przy ul. Parkowej 6. Do 1992 roku kierownikiem była Krystyna Graczyk.

W latach 1991- 2003 biblioteka włączona została w struktury Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Biblioteka aktywnie włączała się w obchody rocznic państwowych, międzynarodowych i regionalnych. Brała czynny udział w takich imprezach gminnych , jak „Święto Chleba”, „Pierzawka”, turnieje szkół i Turniej Gmin, coroczne obchody, „Dnia Dziecka”, „Dni Parzęczewa”, „Dożynek”. Wśród postaci ze świat  kultury, którzy wzięli udział w spotkaniach organizowanych przez bibliotekę wymienić należy pisarzy: Bernarda Sztajnerta, Wiesława Jażdżyńskiego, Ewę Ostrowską, Edwarda Kopczyńskiego, czy aktora Jana Machulskiego.

W 1991 r. połączono Gminną Bibliotekę Publiczną z biblioteką szkolną. W związku z tym nastąpiła zmiana siedziby biblioteki – przeniesiono ją do budynku szkoły, gdzie funkcjonuje po dziś dzień. Wraz ze zmianą organizacji biblioteki, nastąpiło również przekierowanie profilu biblioteki. Ponieważ znaczną część czytelników stanowiły dzieci i młodzież, wzbogacono ofertę kulturalną dla najmłodszych, poprzez organizowanie różnorodnych konkursów – czytelniczych, recytatorskich, plastycznych, fotograficznych i innych.

Od roku 2004 dyrektorem biblioteki jest Małgorzata Śmiałek. Od tego roku jako samodzielna instytucja biblioteka przeprowadziła kilka zmian w swojej działalności. Przede wszystkim dokonano aktualizacji warsztatu informatyczno-bibliograficznego, zaopatrzono placówkę w zbiory specjalne: multimedia, m.in. encyklopedię multimedialną, historię Polski X – XX wieku, pakiety multimediów edukacyjnych, tłumacza i słownik języka angielskiego oraz wiele gier i zabaw dla dzieci. Biblioteka przeprowadziła szereg imprez czytelniczych, także o zasięgu pozagminnym.

W 2013 roku biblioteka dzięki środkom pozyskanym z UE przeszła generalny remont oraz została wyposażona w nowe meble, sprzęt biurowy i multimedialny.

W bibliotece działa również Punkt Informacji Turystycznej, który dysponuje bazą danych o aktualnych atrakcjach gminy Parzęczew. Celem naczelnym PIT-u jest promocja turystyczna regionu poprzez wsparcie działań regionalnych instytucji turystycznych oraz podniesienie poziomu kulturalnego mieszkańców. Docelowo jego działalność ma prowadzić do lepszego wykorzystania bazy turystycznej regionu, aktywizacji, organizacji i stowarzyszeń turystycznych i agroturystycznych na terenie gminy.  Biblioteka oferuje również zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, pomoc przy odrabianiu prac domowych i przygotowywaniu  bibliografii do prac pisemnych oraz pisaniu CV, poszukiwaniu ofert pracy. Pracownicy udzielają informacji drogą telefoniczną i przy użyciu poczty elektronicznej oraz oferują fachową i miłą obsługę.

Bogaty księgozbiór oraz aktywność i zaangażowanie w rozwój czytelnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie śmiało pozwala stwierdzić, że przez nami jeszcze nie jeden taki jubileusz. Dziękujemy za szerzenie wiedzy i informacji o książce, wyrabianie nawyków czytania i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wszystkim pracownikom życzymy satysfakcji i radości z wykonywanej pracy.

 

Back to top