Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Akcja Reakcja – podsumowanie

Dzięki mieszkańcom Gminy Parzęczew tradycją stało się wiosenne sprzątanie gminy, przebiegające pod hasłem „Akcja – Reakcja. Czyste sołectwa ? czysta gmina”. Na początku maja zakończyła się jej trzecia edycja. Inicjatywa zorganizowana przez Urząd Gminy w Parzęczewie przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej ma na celu promowanie postaw pro środowiskowych w społeczeństwie. W tym roku akcja sprzątania rozpoczęła się 22 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Ziemi. W akcję zaangażowali się mieszkańcy wszystkich sołectw, ale też szkoły i punkty przedszkolne z terenu gminy. Sołtysi, którzy byli koordynatorami akcji w swoich sołectwach mobilizowali mieszkańców do wspólnego działania. Gmina zapewniała worki na śmieci, rękawice ochronne oraz odbiór odpadów. Zebrane przez mieszkańców śmieci gromadzone były w wyznaczonych punktach, a następnie odebrane przez ZGK w Parzęczewie. Mieszkańcy podczas akcji zwrócili uwagę na to, że w niektórych miejscach dało się zauważyć mniejszą ilość śmieci niż w latach poprzednich, na co wpływ mogły mieć m.in. wcześniejsze edycje „Akcji Reakcji”. Wierzymy jednak, że jest to efekt zmian świadomości ekologicznej i nawyków mieszkańców. Niemniej jednak pracy i tak było dużo. Zebrane śmieci zostały zważone i okazało się, że w naszej przestrzeni publicznej nielegalnie pozostawiono ich ponad 22 tony, w tym ok. 10 ton zużytych opon. Nie napawa to optymizmem, więc tym bardziej cieszy fakt, że wśród naszych mieszkańców znajdują się osoby, którym zależy, aby w naszym najbliższym otoczeniu było czysto, bezinteresownie angażują się w akcję i chcą uświadamiać innych o potrzebie dbania o środowisko.

Dla najbardziej zaangażowanego sołectwa regulamin akcji przewidywał tytuł „EKO – Sołectwa Gminy Parzęczew”. W tym roku tytuł ten przypadł Sołectwu Mikołajew. Drugie miejsce zajęło sołectwo Trojany – lider w dwóch poprzednich edycjach, natomiast trzecie miejsce zajęły ex aequo sołectwa: Śniatowa, Śliwniki i Chrząstów Wielki. – Dziękuję Mieszkańcom, którzy zaangażowali się w naszą „Akcję Reakcję”, to nie tylko poświęcenie, ale i szacunek dla miejsca, w którym się mieszka – mówi Wójt Ryszard Nowakowski – Państwa postawa stanowi dobry przykład troski i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i poświęcony czas. Wspólne sprzątanie to także doskonała okazja do integracji naszych lokalnych społeczności. Tegoroczna edycja, w której nie było nagród świadczy o szczerej potrzebie dbałości uczestników o swoją miejscowość, gminę i środowisko.

Gmina Parzęczew idąc dalej w kwestii dbania o środowisko uczestniczy, jako jedyna gmina w Polsce, w międzynarodowym projekcie finansowanym przez Komisję Europejską o nazwie FrontSh1p. Jego głównym celem jest dążenie do wdrożenia gospodarki cyrkularnej w zakresie odpadów. O kolejnych działaniach podejmowanych przez Gminę w celu poprawienia czystości i estetyki gminy będziemy Państwa informować.

Back to top