Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

AKCJA REAKCJA

W dniach 6 – 13 kwietnia w sołectwach gminy Parzęczew przeprowadzona zostanie akcja pn. „Akcja Reakcja. Czyste sołectwo – czysta gmina”. Ma ona na celu promowanie proekologicznych postaw oraz inicjowanie działań, dzięki którym zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców. Udział w akcji może wziąć każdy. Wystarczy zgłosić się do swojego Sołtysa i zadeklarować udział. Mieszkańcy uzgadniają termin przeprowadzenia akcji i zgłaszają go do Urzędu Gminy, który dostarczy worki i rękawice ochronne dla wszystkich uczestników. Wójt gminy dla każdego sołectwa, które przeprowadzi akcję na swoim terenie przeznaczył pulę środków na zakup i organizację posiłku regeneracyjnego.

Dla najbardziej zaangażowanego sołectwa przewidziana jest nagroda. Głównym kryterium będzie % udział mieszkańców w stosunku do ilości wszystkich mieszkańców sołectwa.

 

Back to top