Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budowa parkingów w Parzęczewie

Gmina Parzęczew w dniu 26 marca 2019r. podpisała  dwie umowy na Budowę parkingów w Parzęczewie przy ul. Parkowej i przy ul.Rocha. Wykonawcą Budowy parkingu przy ul.Rocha 8 jest firma Drogowa Projektowo-Wykonawcza MAG-BUD Piotr Grzyb.Wykonawcą Budowy parkingu przy ul.Parkowej – Etap I i II jest firma BRUK-SERWIS BRUKARSTWO Czesław Kolasiński.Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” .Ogółem koszt budowy parkingów:565.347,36 zł.

Zakończenie prac planowane jest w III kw. 2019 r.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Back to top