Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Aktualnie realizowane inwestycje na terenie gminy Parzęczew

* Został ogłoszony przetarg na modernizację drogi we wsi Śliwniki o długości 400 mb. Otwarcie ofert nastąpiło 15.10.br. Modernizowany będzie odcinek graniczący z gminą Ozorków. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wyniesie 120 tys. zł. Finansowanie: …

§ 20 tys. zł z budżetu gminy,

§ 100 tys. zł – kredyt bankowy długoterminowy; spłata kredytu nastąpi ze środków budżetu gminy w latach 2002 – 2003.

* Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji w Parzęczewie w ulicy Zachodniej i Łęczyckiej (rejon Młyna). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.10.br. Wybrano ofertę na kwotę 86.704 zł. Łączny koszt budowy kanalizacji i modernizacji wodociągu w bieżącym roku wyniesie ca 175.000 zł. Finansowanie:

§ 100 tys. zł z budżetu gminy,

§ 75 tys. zł – pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; spłata pożyczki nastąpi ze środków budżetu gminy począwszy od 10.09.2002r.

* W trakcie realizacji jest budowa kablowej linii energetycznej n.n. na osiedlu budownictwa mieszkaniowego w Parzęczewie w ulicach Jesionowej i Lipowej. Planuje się zakończenie inwestycji z końcem miesiąca listopada br. Całkowity koszt budowy wyniesie ca 97.000 zł. Finansowanie:

§ 33 tys. zł z budżetu gminy,

§ 25 tys. zł – kredyt bankowy długoterminowy; spłata kredytu nastąpi ze środków budżetu gminy w latach 2002 – 2003,

§ 39 tys. zł – dotacja z budżetu państwa.

Back to top