Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Bezpieczne dzieci na drogach Gminy Parzęczew

?Bezpieczne dzieci na drogach Gminy Parzęczew?

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi – Realizator

Gmina Parzęczew – Partner
Cel główny:
Podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców gminy Parzęczew, w szczególności przedszkolaków oraz uczniów z gminy Parzęczew, jak również rodziców oraz opiekunów.
Cel główny zostanie zrealizowany poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej imprezy edukacyjnej ?Dzień Bezpieczeństwa na Drodze?.
Impreza odbędzie się 27 maja 2011 roku w Parzęczewie. Ze względu na swój otwarty charakter skierowana jest do mieszkańców gminy Parzęczew, a w szczególności dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.
Impreza składać się będzie z trzech elementów:
1. Zabawy i konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i sposobów unikania zagrożeń drogowych.
Wszyscy aktywnie będą uczestniczyć w grach, zabawach i konkursach z zakresu prawidłowej edukacji swoich dzieci i podopiecznych z bezpieczeństwa ruchu drogowego, za co zostaną nagrodzeni materiałami metodycznymi do nauki wychowania komunikacyjnego
Zostanie zorganizowany m. in.:
? slalom sprawnościowy;
? rzut do kosza;
? układanie ?zebry? z biało-czarnych pasów materiału;
? malowanie na czas znaków drogowych farbami na specjalnie przygotowanych planszach;
? konkurs 997;
? konkurs dla rodziców i opiekunów (zakładanie na czas elementów odzieży
z wprasowanymi elementami odblaskowymi).
Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w bezpośrednie zabezpieczenia na drodze:
? opaski fluorescencyjne i odblaski jako zachęcanie dzieci do aktywności w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych;
? materiały edukacyjne – zakładki książkowe ze znakami ruchu drogowego, kółka edukacyjne, jako istotny element edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Parzęczew;
? materiały edukacyjne dla rodziców i opiekunów z zakresu bezpiecznego wypoczynku dzieci.
Poza tym przewiduje się liczne nagrody osób biorących udział w konkursach  ? części odzieży z wprasowanymi elementami fluoroscencyjnymi i odblaskami.
Ponadto impreza zostanie uatrakcyjniona występami Teatrzyku Pinezka.
2. Pokaz sprzętu ratowniczego dostarczonego przy współpracy Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Jest to ważny element wychowawczy pozwalający na bezpośredni kontakt dzieci i młodzieży ze służbami mundurowymi.
3. Egzaminy na kartę rowerową przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W mobilnym miasteczku WORD odbędzie się egzamin praktyczny.
Wszystkie trzy części odbywać się będą równolegle.
Więcej informacji:
Biuro Projektu: Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Łódź, ul. Pomorska 41
Tel. (0-42) 67 89 100
www.centrumbrd.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Zobacz plakat

Back to top