Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Podanie do publicznej wiadomości

WÓJT GMINY PARZĘCZEW
podaje do publicznej wiadomości informacje o:

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.:

?budowa biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej wraz z linią do produkcji granulatu biomasowego zlokalizowanej na działkach nr ewid. 728/1, 728/2 w obrębie Parzęczew w gminie Parzęczew.?

Back to top