Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Boiska w budowie

Trwają prace budowlane dotyczące Budowy boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie przy ul. Parkowej. Jest to kolejny etap projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonawca po wykonaniu robót ziemnych oraz zainstalowaniu nawadniania z przyłączem wodociągowym przystąpił do prac związanych z układaniem kostki na chodnikach. Ustawione obrzeża betonowe oraz częściowo wykonane nawierzchnie z kostki zaczynają ukazywać zarys boisk.

Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2018 roku. Wartość prac wchodzących w zakres inwestycji to 1.939.710,00 złotych.

Jakub Olczak – Koordynator projektu

 

Back to top