Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budowa drogi w Ignacewie Podleśnym

W dniu 26 marca 2009 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej nr 120272E o długości 1,7 km we wsi Ignacew Podleśny dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z Poddębic na wartość 407 487,08 zł. Obecnie droga jest w trakcie budowy. Wykonano podbudowę o grubości 16cm. Nawierzchnia drogi została wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zostały położone dwie warstwy asfaltu o grubości 3cm. Szerokość jezdni wynosi 4 m. Wartość projektu po przetargu wynosi 417 247,08 zł, w tym wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 208 624,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na 31 lipca 2009 r.


Inwestycja jest realizowana w partnerstwie z firmą „KRYSZPOL”, która wniosła wkład finansowy w wysokości 30 000 zł.


Przebudowa drogi przebiegającej przez miejscowość Ignacew Podleśny będzie pierwszym etapem do połączenia dróg powiatowych relacji Wytrzyszczki – Chociszew (nr 5138E) i Aleksandrów Łódzki – Nakielnica – Parzęczew (nr 5168E). Droga ta jest również istotnym elementem infrastruktury drogowej dla projektowanego zbiornika „Tkaczewska Góra” na rzece Bzurze w Gminie Parzęczew. Realizacja projektu będzie miała zasadniczy wpływ na zwiększenie płynności ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w gminie Parzęczew.

Back to top