Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budowa oświetlenia ulicznego w Chociszewie

Na ostatniej Sesji Rady Gminy w Parzęczewie, tj. 30 grudnia 2014 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w budżecie Gminy Parzęczew z upływem roku budżetowego 2014. Uchwała ta pozwoli całą zabezpieczoną na 2014 rok kwotę 75 263,91 zł wydatkować w roku 2015. Środki te zostaną wykorzystane na zadanie polegające na budowie oświetlenia ulicznego w Chociszewie. Budowa obejmuje postawienie słupów oświetleniowych od młyna do stacji PKP. Inwestycja zostanie przeprowadzona do końca czerwca 2015 r. przez firmę PPHU ENERGO-INSTAL Krzysztof Krajewski z Kutna. Budowa oświetlenia w tej części Chociszewa jest o tyle ważna, że stacja PKP w Chociszewie wchodzi w skład Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Stacja obsługuje połączenia pomiędzy miastami wchodzącymi w skład aglomeracji łódzkiej na trasie linii nr 16 Łódź Widzew – Kutno. Inwestycja pozwoli wszystkim pasażerom bezpieczniej dotrzeć do stacji PKP, będącej jedynym środkiem transportu publicznego dla okolicznych mieszkańców.

Back to top