Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Odbiór odpadów komunalnych

Pierwszy nieograniczony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy gminy Parzęczew został unieważniony. Wpłynęła tylko jedna oferta od zgierskiej firmy, zaś oferowana cena za świadczenie usług miała być o około 70% wyższa od dotychczas obowiązującej. W dniu 08.12.2014 r. został ogłoszony drugi przetarg. Termin składania ofert upłynął w dniu 19.12.2014 r. o godzinie 10.00. Do tego czasu do Urzędu Gminy w Parzęczewie wpłynęły dwie oferty od firm ze Zgierza: RS II oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Korzystniejszą ofertę na kwotę 566.332.56 PLN złożyła firma RS II. Cena realizacji usługi zaproponowana przez MPGK była o około 15 500.00 PLN wyższa. Warto podkreślić, iż aktualnie przyjęta cena w drugim przetargu jest i tak o około 45% wyższa od tej, która obowiązywała dotychczas. Dla mieszkańców gminy Parzęczew może to oznaczać wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Back to top