Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budowa parkingu przy ul.Parkowej-Etap I Zakończona

 

W dniu 17 lipca 2019 r. miał miejsce odbiór robót dotyczących budowy parkingu w Parzęczewie przy ul. Parkowej ? Etap I. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew”, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Koszt budowy nowych miejsc parkingowych wyniósł 217 710,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 92% kosztów kwalifikowalnych.

Obecnie wykonawca realizuje dalszą część inwestycji, dotyczącą parkingu przy ul.Parkowej-Etap II. Zakończenie robót planowane jest w połowie sierpnia br.

Back to top